Mašina za sklapanje olovaka

ESENG mašine za sklapanje olovki dizajnirane su za sastavljanje standardne olovke za jednokratno korištenje od 4 komada. Nivo automatizacije je skalabilan ovisno o zahtjevima i može se naknadno prilagoditi modifikacijama stroja na terenu. Koncepti se temelje na rotacijskoj tablici za niže i srednje izlaze ili linearnom transportnom sistemu za veće izlaze.